Article

Handreiking Stedelijk Goederenvervoer: voor een bereikbare, vitale en groene stad!

Deze handreiking levert een bijdrage aan realisatie van de belangrijkste doelen van gemeentelijke maatregelen voor stedelijk goederenvervoer

Belangrijkste doelen:

  • Schonere lucht en lagere klimaatbelasting, door schoon, stil en zuinig vervoer met streven naar emissievrij in 2025.
  • Bereikbare steden, door beter benutten infrastructuur (van, naar en in de stad) en voertuigcapaciteit.
  • Veilige (verkeersveilig), leefbare en (economisch) vitale binnensteden.
  • Ruimte voor bewoner, bezoeker en ondernemer.
  • Investeringszekerheid voor de logistieke industrie door eenduidig lange termijn beleid, liefst landelijk afgestemd.

 

Organisatie: Topsector logistiek
Jaar van uitgifte: 2017

Media

Documents