Article

Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein


Deze 'Policy Brief' maakt inzichtelijk dat er belangrijke voordelen te halen zijn door geen strenge selectie te hanteren bij het contracteren van aanbieders. Door te kiezen voor een ruim aanbod, stimuleert de gemeente investeringen in zorgkwaliteit, cliënten profiteren van de prikkel die aanbieders ervaren om goede kwaliteit aan te bieden. Gemeenten kunnen besparen op het inkoopproces, omdat het minder tijd en moeite kost om te bepalen welke aanbieders geschikt zijn. Dit geldt echter alleen als aan de bepaalde voorwaarden is voldaan. De Policy Brief informeert gemeenten over de te verwachten effecten van de verschillende beleidsopties.

Auteur: Remco van Eijkel 

Organisatie: CPB

 

Bron: website VNG

Media

Documents