Editor

Debby Lieuw-On

Vervoerregio

Team Kennis en Onderzoek

 • Collection (5)

  Beleid

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  OV (Vervoerregio Amsterdam)

  Public
  Read more about
 • Public

  CO2-uitstoot mobiliteit in de Vervoerregio Amsterdam

  De informatie uit dit rapport is één van de bouwstenen voor het Zero…

  Read more about
 • Public

  Een duurzamere Vervoerregio Amsterdam: van ambities naar concrete maatregelen

  Read more about
 • Public

  Onderzoek naar duurzame energieopwekking

  De informatie uit dit rapport is één van de bouwstenen voor het Zero…

  Read more about
 • Public

  Factsheet verkeer & meer

  Samen veilig onderweg

  Read more about
 • Collection (5)

  Data bronnen

  Public
  Read more about
 • Collection (9)

  Smart mobility

  Public
  Read more about
 • Collection (13)

  Vervoerregio Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  Factsheets Schoon & Duurzaam (NL/EN)

  De Vervoerregio Amsterdam streeft naar schonere en stillere mobiliteit…

  Read more about
 • Collection (6)

  Programma Schoon & Duurzaam

  Public
  Read more about
 • Public

  Factsheet Zero Emissie Bus NL/ENG

  NL:
  De Vervoerregio Amsterdam streeft naar schoner en stiller openbaar…

  Read more about
 • Public

  Roadmap Zero Emission Mobility,

  A roadmap showing the goals of the programme Zero Emission Mobility, and…

  Read more about
 • Public

  Meer zicht op regionaal reisgedrag: combinatie van OV-chipkaartgegevens bij de Vervoerregio Amsterdam

  Read more about
 • Public

  ODiN 2019 Noordvleugel: plausibiliteitsrapportage

  Het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) is een jaarlijks onderzoek naar…

  Read more about
 • Public

  MSc Thesis VU - Towards inclusive mobility: a digital platform for help on the go

  Read more about
 • Public

  Regionaal Verkeersmodel VENOM

  VENOM is een regionaal verkeersprognosemodel voor strategische weg-en…

  Read more about
 • Public

  Interoperabiliteit van deelfietsen

  Dit rapport geeft een oplossingskader voor het daadwerkelijk bereiken
  van…

  Read more about
 • Public

  Metronet 2019 studie

  Memo waarin wordt beschreven hoe een toekomstig metronet er uit kan zien…

  Read more about
 • Public

  Beter OV voor de stadsregio Amsterdam

  Discussiedocument gericht op meer en beter OV met dezelfde middelen

  Read more about
 • Public

  Beleidskader Mobiliteit

  Op 12 december 2017 heeft de regioraad Het Beleidskader Mobiliteit van de…

  Read more about
 • Public

  Strategisch Kader Verkeer en Vervoer

  Het Strategisch Kader begint met de context, waarin achtereenvolgens aan…

  Read more about
 • Public

  Het aantal ernstig verkeersgewonden in de Vervoerregio Amsterdam

  Ontwikkeling in de periode 2007-2016

  Read more about
 • Public

  Eindrapport effecten samenvoegen concessies Waterland en Zaanstreek

  Oriënterend rapport naar de effecten van het samenvoegen van de concessies…

  Read more about
 • Public

  OViN/ODiN

  Sinds eind jaren zeventig wordt in Nederland een doorlopend landelijk…

  Read more about
 • Public

  Metropolitane Fietsroutes

  Op naar een snel, comfortabel en aantrekkelijk fietsnetwerk

  Read more about
 • Public

  Bijlagenrapport Metropolitane Fietsroutes

  Op naar een snel, comfortabel en aantrekkelijk fietsnetwerk

  Read more about
 • Public

  Voortgangsrapportage 2018 Metropolitane Fietsroutes

  Metropoolregio Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Impactstudie Autonome Voertuigen

  Een toekomst waarin zelfrijdende voertuigen het verkeersbeeld in de…

  Read more about
 • Public

  HOV-beleid Vervoerregio

  Op 10 december 2017 startte Conexxion de nieuwe concessie Amstelland…

  Read more about
 • Collection (5)

  Fietsstudies - Vervoerregio Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  MIRT-onderzoek station Schiphol Eindrapportage werkgroep Verkeer & Vervoer

  Read more about
 • Collection (3)

  Spoorstudies - Vervoerregio Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  Atlas ruimtelijke ontwikkeling wonen en infrastructuur Metropoolregio Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Regionale Thermometer Mobiliteit (2017)

  De Regionale Thermometer Mobiliteit toont met cijfers, kaarten en andere…

  Read more about
 • Public

  Strategische Visie Mobiliteit

  Verbinden, verknopen, verduurzamen en veraangenamen

  Read more about
 • Public

  Programma Smart Mobility 2018-2022

  Smart Mobility heeft veel potentie voor de verdere ontwikkeling van de…

  Read more about