Article

Aanpak Moderne Overheid

Een Moderne Overheid waar Amsterdam trots op is

Visie van moderne overheid, scope, leidende principes, waardepropositie en de innovatiepijplijn.

Om te kunnen voldoen aan maatschappelijke behoeften en aan te sluiten bij de 'stand der techniek' zal Amsterdam in een periode van zo'n 10 jaar de werkwijzen in de organisatie conform nieuwe ontwerpprincipes fundamenteel anders inrichten. Gericht op stimuleren en ontwikkelen van blijvende innovatiekracht in de organisatie. Priotering vindt plaats plaats aan de hand van waar de behoefte het grootst is en wat de organisatorische mogelijkheden zijn. Huidige werkwijzen blijven bestaan zolang als nodig en worden volgtijdellijk vervangen door nieuwe.

All rights reserved

Media

Documents