Article

De Signalen Informatievoorziening Amsterdam (SIA)

Mellijn Hartman is opdrachtgever namens Dienstverlening voor de vernieuwing van de voorziening waarmee de Amsterdammer meldingen kan doen aan de gemeente. Mellijn: "Het formulier op de website van Amsterdam om een melding te doen van overlast in de openbare ruimte, de applicatie Mora/KIM, was niet zo gebruikersvriendelijk. Maar ook de achterkant van het systeem, waar de collega’s mee moesten werken om de meldingen af te handelen, had veel last van technische problemen. Deze problemen veroorzaakten veel extra werk voor de gebruikers. Uit deze situatie is de vraag voor een nieuwe omgeving ontstaan.”

Projecttype: Applicatieontwikkeling en hosting door OIS/DataPunt
Opdrachtgever: Dienstverlening

Werkwijze

Het OIS-DataPuntteam heeft in samenwerking met Dienstverlening en het Chief Technology Officer-innovatieteam een nieuwe en uitgebreidere versie gemaakt van een prototype dat eerder dit jaar door CTO is ontwikkeld. Het bijzondere van de vernieuwde meldingsvoorziening is dat er algoritmen zijn toegevoegd. Algoritmen om de klachten te categoriseren, om de urgentie te bepalen en om dubbele meldingen te herkennen.

Resultaten

Met de ingebruikname van SIA is de huidige MORA/KIM omgeving vervangen. De melder hoeft op meldingen.amsterdam.nl en Verbeter de Buurt geen categorie meer te kiezen en trefwoorden in te vullen. Dat wordt dankzij de algoritmen automatisch , namelijk met ‘machine learning’ en taalkundige analyses, gedaan op basis van de tekst van de melder. Het formulier biedt de mogelijkheid om een locatie eenvoudig te kiezen op de kaart of om een adres in te voeren. Het systeem ‘leest zelf’ wat voor soort melding het is en afhankelijk daarvan krijgt de melder soms nog aanvullende vragen, zodat de gemeente precies weet wat er aan de hand is en wat er nodig is om het op te lossen. De meldingen worden vervolgens automatisch klaargezet voor de juiste gemeentelijke afdeling voor het oplossen van de melding. SIA is als meldsysteem met gebruik van algoritmen in het proces van meldingen openbare ruimte uniek in Nederland.

Hoe gaan we ermee verder?

Mellijn: “Alhoewel de eerste oplevering van SIA beperkt is in functionaliteit, staat er een robuust fundament dat Dienstverlening en OIS/DataPunt de komende tijd snel en eenvoudig uit kunnen bouwen. Zowel met nieuwe functionaliteit als met innovaties zoals nieuwe algoritmen die we ontwikkeld hebben.” SIA is namelijk breder dan alleen voor meldingen openbare ruimte te gebruiken. Vanuit de verschillende gebruikersgroepen, zoals Contactcenter Amsterdam, GGD, Waternet en Stadsbeheer, is een groot aantal extra wensen naar voren gekomen die de komende periode in SIA ondergebracht worden.

“Bovendien onderzoeken we met KPMG de mogelijkheid van certificering van algoritmen, want je wilt er wel zeker van zijn dat ze doen wat je wilt dat ze doen”, aldus Mellijn Hartman.

Contact

Caspar Coopmans, Onderzoek, Informatie en Statistiek via:
algemeen.ois@amsterdam.nl

 

Zie ook:

meer info over SIA

All rights reserved

Image credits

Header image: 0.jpg

Icon image: CTO