Article

Ontevredenheid en bereidheid in Geuzenveld-Slotermeer

Een verkenning naar de factoren die de ontevredenheid en bereidheid van bewoners beïnvloeden op het thema Schoon en Heel

Het doel van dit afstudeeronderzoek was om inzicht krijgen waarom wat de achterliggende redenen en oorzaken van de buurtontevredenheid en betrokkenheid op het gebied van schoon en heel zijn.

Hogeschool van Amsterdam (Lester Scholte) in opdracht van stadsdeel Nieuw-West.

Meer informatie bij Dogan Oorthuis, gebiedscoördinator Geuzenveld-Slotermeer

Media

Documents