Article

Bijstand in de stad

Meer mensen aan het werk met versoepelde bijstand?

Gaan er meer mensen aan het werk als de gemeente Amsterdam minder streng wordt voor mensen in de bijstand? Dat wordt onderzocht in een experiment waarbij bijstandsgerechtigden meer vrijheid krijgen of juist meer begeleiding. Ook mogen zij tot tweehonderd euro per maand houden dat zij verdienen als zij gedeeltelijk aan het werk kunnen. De HvA onderzoekt in opdracht van de gemeente Amsterdam de effecten van dit experiment.

All rights reserved

Image credits

Header image: thumbnail bijstand.jpg