Participant

Geertje Wijten

 • Public

  MSc Stage WUR - Amsterdamse Voedselbossen

  Een inventarisatie naar de kansen van voedselbossen in een stedelijk…

  Read more about
 • Public

  Groenvisie 2050: een leefbare stad voor mens en dier

  Gemeenteraad 16 december 2020

  Read more about
 • Public

  Programma van eisen De Tuinen van West

  Voor u ligt het Programma van Eisen (PvE) voor de Tuinen van West. Dit PvE…

  Read more about
 • Collection (10)

  Team Groene en Gezonde Stad (GGS)

  Public
  Read more about
 • Public

  Kennispaper: Waar koop ik een duurzaam multifunctioneel dak?

  Handreiking voor dakeigenaren

  Read more about
 • Collection (50)

  Groen

  Public
  Read more about
 • Public

  Handreiking Natuurdaken

  Natuur op je dak is bouwen aan de toekomst

  Read more about
 • Public

  Agenda Groen 2015 - 2018

  Investeren in de tuin van de Amsterdammers

  Read more about
 • Public

  Monitor Agenda Groen

  Read more about
 • Public

  Nature inclusive building handbook

  Sustainable area development

  Read more about
 • Collection (2)

  4. Thema Groen en natuurinclusief bouwen

  Public
  Read more about
 • Public

  PERFECT

  Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and…

  Read more about
 • Public

  Economisch duurzaam stadsgroen in een dynamisch Amsterdam oost

  Het Groen Platform Amsterdam (GPA) wilde weten wat waarde van het…

  Read more about