Collection (10)

Team Groene en Gezonde Stad (GGS)

Al het werk in het team Groene en Gezonde Stad is er op gericht om tot een gezondere leefomgeving voor mens, plant en dier te komen in Amsterdam. Meer en kwalitatief beter groen, gebruik en ontwerp van het water (incl. waterkwaliteit), toename van biodiversiteit en verbeterd welzijn van gehouden en vrij levende dieren, zijn opgaven waaraan binnen het team wordt gewerkt. Dit alles geplaatst in de context van het coalitieakkoord, gebiedsagenda’s en gebiedsplannen.

More information

Doelen: 

(1) Meer en kwalitatief beter groen

(2) Natuurinclusieve stad met meer biodiversiteit

(3) Diervriendelijke stad

(4) Duurzaam en integraal watersysteem

(5) Klimaatadaptieve stad in 2050

(6) Voedselstrategie

Image credits

Header image: banner2.png

Icon image: pexels.com

Sort on: