Collection (3)

Onderzoek 2017 Monumenten en archeologie

Monumenten en Archeologie is een expertisecentrum dat staat voor behoud, versterking en duurzame ontwikkeling van het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed van Amsterdam. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren zijn kennis- en informatiemanagement en dienstverlening noodzakelijk.

More information

Bron en meer informatie: site monumenten

Image credits

Header image: Gemeente Amsterdam

Icon image: banner Monumenten op website M&A gemeente

Sort on: