Article

Amsterdam in Cijfers 2017

Het overnemen van gegevens is met de volgende bronvermelding toegestaan: OIS Amsterdam

Amsterdam in cijfers, Jaarboek 2017 is een productie van OIS in opdracht van

de gemeente Amsterdam.

Alle gegevens in dit jaarboek zijn via de website van OIS ook digitaal beschikbaar.

Op het dataportaal (https://data.amsterdam.nl/) zijn talloze datasets en kaarten

beschikbaar.

All rights reserved

Media

Documents