Article

Amsterdam bruisende stad: Visie festivals en evenementen 2025-2035

Gemeenteraad 17 juli 2024

In deze visie leggen we als gemeentebestuur vast waarom we festivals en evenementen belangrijk vinden en waarom we die een plek geven in onze stad. We schetsen een toekomstbeeld waarvoor zowel bij organisatoren en bezoekers als bij Amsterdammers draagvlak is. Dit toekomstbeeld geeft richting aan de beleidskeuzes die we maken voor de komende jaren.


Uitgave

Gemeente Amsterdam. Directie Communicatie - Stedelijk Evenementen Bureau
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Tekst en samenstelling

Stedelijk Evenementen Bureau - Luuk Appelman, Reinier Weers, Jasper Karman
Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen.

Vormgeving - Vorm de Stad

Fotografie - Fotobank Gemeente Amsterdam, IAMKAT fotograaf, Kirsten van Santen, Joey Timmer, Koen Smilde

Amsterdam, juni 2024

 

Behandeld in Gemeenteraad 17 juli 2024, Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 11 juli 2024

Behandelend ambtenaar: Stedelijk Evenementenbureau, L. Appelman, l.appelman@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier 

Voor meer informatie Gemeenteraad klik hier 

Additional info

Media

Documents