Article

BinnenstadsEnquête 2021

In het kader van de Aanpak Binnenstad is in 2021 de eerste jaarlijkse BinnenstadsEnquête uitgevoerd onder binnenstadsbewoners, -ondernemers en Amsterdammers uit overige stadsdelen. Met deze enquête wordt de beleving en het gebruik van de binnenstad gemeten én monitoren we de ambitie en de 6 prioriteiten uit het Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad aan de hand van stellingen en verdiepende vragen. De BinnenstadsEnquête komt in de plaats van de online Buurtenquête en vormt samen met de rapportage BinnenstadsCijfers de Binnenstadsmonitor.

Opdrachtgever: Aanpak Binnenstad
Uitvoering: OIS ism Informatiepunt Centrum
Periode: mei-oktober 2021

All rights reserved

Media

Documents