Article

Triomf van parken en groen in de woonomgeving

Beschouwende analyse Grote Groenonderzoek 2013

Van "oase van rust" naar "leven van alle dag"
Parken en recreatiegebieden in en om Amsterdam zijn belangrijk, zo vindt ook het Amsterdamse gemeentebestuur. Daarom houdt de gemeente Amsterdam periodiek een onderzoek naar het gebruik van het groen in en rond de stad: Het Grote Groenonderzoek. Uit het vorige Groot Groenonderzoek uit 2008 bleek dat 97% van de Amsterdammers wel eens gebruik maakt van parken. Hoger kan bijna niet. De studie uit 2008 was de opvolger van een vergelijkbare studie uit 1996. In het voorjaar van 2013 is het Grote Groenonderzoek in opdracht van wethouder Freek Ossel herhaald. Er zijn vragen gesteld over het gebruik van en de tevredenheid over parken, recreatiegebieden en gebruik van ander groen. Ook zijn nieuwe vormen van groenvoorzieningen aan de orde gekomen, zoals stadslandbouw. Vergelijkingen zijn gemaakt tussen parken en stadsdelen.

In de periode van 11 mei tot en met 10 juni is er een enquête afgenomen onder Amsterdammers van 16 jaar en ouder. Zij zijn, evenals in 1996 en 2008, geworven via een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister. Voor een precieze methodische verantwoording en een uitgebreide rapportage van het onderzoek wordt verwezen naar Het Grote Groenonderzoek 2013. Het bezoek aan en gebruik van parken, recreatiegebieden en groen in de woonomgeving van Amsterdam.

Colofon

Auteurs
Jos Gadet, hoofdplanoloog, Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
Niek Bosch, senior planoloog, Dienst Ruimtelijke Ordening

Foto’s: Gemeente Amsterdam, tenzij anders vermeld

Met dank voor de bijdragen van:
Harry Smeets, senior onderzoeker, Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Amsterdam 
Hetty van Kempen,  senior onderzoeker, Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente 
Sahar Tushuizen, senior planoloog, Dienst Ruimtelijke Ordening
Amsterdam Joyce van den Berg, ontwerper, Dienst Ruimtelijke Ordening
Katherine Engelen, ontwerper, Dienst Ruimtelijke Ordening

© november 2013

De publicatie Triomf van parken en groen in de woonomgeving is een beschouwende analyse van het Grote Groenonderzoek 2013.

Media

Documents