Article

Blueprint Hervorming Governance Masterplan Zuidoost

Commissie Stadsontwikkeling 15 mei 2024

Het uitgangspunt van het Masterplan Zuidoost is volgens de Alliantie: “Het zoeken en vinden van het eigenaarschap, de betrokkenheid en de ervaring van bewoners en mensen uit het maatschappelijk veld bij alle stappen die we zetten.” In de praktijk is dit eigenaarschap en de medezeggenschap van bewoners en het maatschappelijk veld in Amsterdam Zuidoost echter niet omarmd en gefaciliteerd. Dit is ook een van de redenen geweest waarom de vorige programmadirecteur van het Masterplan, Saundra Williams, haar vertrek aankondigde in mei 2023.

In juni heeft een aantal leden van de community in Amsterdam Zuidoost een brandbrief gestuurd naar de
Alliantie Masterplan Zuidoost. Vervolgens hebben deze community-leden een bijeenkomst georganiseerd met alle Alliantiepartners en bewoners over de disconnectie tussen de systeemwereld en de leefwereld. Tijdens deze bijeenkomst heeft de burgemeester als voorzitter van de Alliantie de geuite zorgen van de
aanwezigen erkend en de community de ruimte geboden om zelf met een plan voor hervorming van Masterplan Zuidoost te komen – zowel op de governance als inhoud.

Behandeld in Commissie Stadsontwikkeling 15 mei 2024

Behandelend ambtenaar: Bestuur- en Managementadvisering (BMA), Mavis Carrilho, m.carrilho@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Colofon
Auteurs Stephany Biezen
Dionne Abdoelhafiezkhan

Namens de Initiatiefgroep Masterplan Zuidoost Community
Op basis van de inbreng vanuit bewoners en het maatschappelijk middenveld in Amsterdam Zuidoost tijdens de community
gesprekstafels van 11 juli 2023, 7 augustus 2023, 10 oktober 2023 en de consultatiebijeenkomst op 1 november 2023.

Additional info

Media

Documents