Article

Bereikbaarheid

inwonersonderzoek Zuidoost: Jessica Greven

Wat vinden bewoners van de bereikbaarheid van en naar het stadsdeel per fiets en het openbaar vervoer? Hoe beoordelen ze de bereikbaarheid in het stadsdeel met het OV?

Van 25 september tot 23 oktober 2023 heeft Onderzoek en Statistiek op verzoek van stadsdeel
Zuidoost een online onderzoek uitgevoerd onder bewoners van het stadsdeel. Er deden 1.836
bewoners aan het onderzoek mee. 
Het stadsdeel legde over veel verschillende onderwerpen vragen voor. Per thema is er een apart
rapport. Dit rapport gaat over het thema Bereikbaarheid.


In de stadsdeelenquête Zuidoost is gevraagd wat bewoners van de bereikbaarheid van het
stadsdeel per fiets of het openbaar vervoer vinden. Een deel van de ondervraagde bewoners
geeft aan dat zij hier geen oordeel over hebben omdat zij niet van deze vervoermiddelen gebruik
maken. Zo geeft 12% aan de fiets niet van/naar Zuidoost te gebruiken, 2% maakt geen gebruik
van het openbaar vervoer van/naar Zuidoost en 9% gebruikt het OV niet om zich in Zuidoost te
verplaatsen. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat de overige bewoners (88% tot 98%) wel
van deze vervoermiddelen gebruik maken. Uit de gegevens van de modal split (de verdeling van
de verplaatsingen over de vervoerwijzen) van Verkeer en Openbare Ruimte blijkt dat dat in
Zuidoost niet het geval is: in 2019 vond 22% van de verplaatsingen per fiets plaats, terwijl dat
bijvoorbeeld in de stadsdelen Centrum en Zuid hoger is (46% en 43%). Een derde van de
verplaatsingen in Zuidoost was in 2019 per openbaar vervoer (34%). Bij de bespreking van de
resultaten over de bereikbaarheid per vervoermiddel in Zuidoost dient hiermee rekening te
worden gehouden: niet iedereen die een mening heeft over de bereikbaarheid per fiets of OV
maakt er ook daadwerkelijk gebruik van (zie monitor_fiets_2021.pdf (openresearch.amsterdam)
en Amsterdamse Thermometer Bereikbaarheid 2021 ATB - openresearch.amsterdam).


In elk hoofdstuk wordt het aandeel niet-gebruikers per leeftijdsgroep besproken. Deze
respondenten zijn buiten beschouwing gelaten bij de overige bespreking van de resultaten over
het oordeel over de bereikbaarheid van en in het stadsdeel.

 • Bijna drie kwart van de respondenten bestempelt de bereikbaarheid van en naar stadsdeel
  Zuidoost met de fiets als (heel) goed (73%), een tiende vindt dat (heel) slecht (10%).
 • In Bijlmer-West is men iets minder tevreden over de bereikbaarheid per fiets (54% (heel)
  goed), 21% (heel) slecht. In Gaasperdam is men vaker (heel) tevreden (78%, versus 8% heel
  slecht).

 

 • Bijna drie kwart van de respondenten bestempelt de bereikbaarheid van en naar stadsdeel
  Zuidoost met het openbaar vervoer als (heel) goed (74%), een tiende vindt dat (heel) slecht
  (10%).
 • In Bijlmer-Oost is men iets minder vaak dan gemiddeld tevreden over de bereikbaarheid van
  en naar het stadsdeel met het openbaar vervoer: 66%, 14% vindt de bereikbaarheid van het
  stadsdeel met het OV (heel) slecht.
 • Zes van de tien bewoners vinden de bereikbaarheid binnen het stadsdeel met het OV (heel)
  goed (61%), terwijl 14% dat (heel) slecht vindt. Een kwart heeft een neutrale mening: het is
  niet goed maar ook niet slecht.
 • In Bijlmer-West is de helft van de bewoners (heel) tevreden over de bereikbaarheid in het
  stadsdeel met het OV (50%) en is men iets vaker (heel) ontevreden (25%).

 

 • Uit de monitor Wonen in Amsterdam blijkt dat het aanbod aan openbaar vervoer in Zuidoost
  al jaren met een hoog rapportcijfer gewaardeerd wordt, in 2021 een 7,8. Dit cijfer is
  vergelijkbaar met het stadsgemiddelde van een 7,7.

 

Figuur 1 Mening over de bereikbaarheid van en naar of binnen stadsdeel Zuidoost (procenten)
Mening over de bereikbaarheid van en naar of binnen stadsdeel Zuidoost

bron: O&S

Image credits

Header image: Metrostation Bijlmer Arena, fotograaf Alphons Nieuwenhuis (2019)

Icon image: Metrostation Bijlmer Arena, fotograaf Alphons Nieuwenhuis (2019)