Collection (9)

Stadsdeelfactsheets Leefbaarheid 2023

Analyse leefbaarheidscijfers gebieden en wijken onderzoek Wonen in Amsterdam 2021-2023

Hoe beoordelen bewoners de leefbaarheid in de gebieden en wijken van de 7 stadsdelen en stadsgebied Weesp en wat zijn recente ontwikkelingen hierin? De (rapport)cijfers en analyses in bijgevoegde factsheets geven inzicht in de ontwikkelingen van de ervaren leefbaarheid op het niveau van het stadsdeel, de GGW-gebieden en de wijken.
De factsheets zijn opgesteld door het Team Onderzoek Stadsdelen (TOS) en zijn stadsdeeluitwerkingen van de stedelijke factsheet 'Wonen in Amsterdam 2023, Leefbaarheid'. Deze factsheet is opgesteld door de directie Wonen. Voor de stadsdeelfactsheets zijn dezelfde indicatoren gekozen als in de stedelijke factsheet leefbaarheid.

Inhoud
Elke stadsdeelfactsheet begint met een samenvatting van de belangrijkste resultaten. Daarna volgt de ontwikkeling van buurttevredenheid in de gebieden van het stadsdeel in de afgelopen tien jaar (2013-2023). Vervolgens wordt gekeken naar de buurttevredenheid en verwachte buurtontwikkeling in het stadsdeel, de gebieden en de (WiA-)wijken. Ook worden de ontwikkelingen (2013-2023) van diverse vormen van overlast voor het gehele stadsdeel in beeld gebracht. Daarna komen de ontwikkelingen tussen 2021 en 2023 van de verschillende leefbaarheidsindicatoren op stadsdeel-, gebieds- en wijkniveau aan bod:
Schoon en heel: ontwikkelingen rapportcijfers overlast door vervuiling, overlast door dierplagen, onderhoud straten en stoepen
Veiligheid: ontwikkelingen rapportcijfers veiligheid ’s avonds, overlast door criminaliteit
Prettig samenleven: ontwikkelingen rapportcijfers omgang groepen mensen, ervaren overlast buren, overlast andere mensen in de buurt en het aandeel ervaren overlast door vakantieverhuur (2019-2023) en kamerverhuur
Betrokkenheid buurtbewoners: ontwikkelingen rapportcijfers betrokkenheid buurtbewoners, mate waarin met elkaar helpt

More information

Image credits

Header image: Leefbaarheid Centrumeiland-13-10jan2024-e-v-eis.jpg

Sort on: