Article

Factsheet leefbaarheid stadsdeel Zuidoost 2023

Analyse leefbaarheidscijfers gebieden en wijken Zuidoost, onderzoek Wonen in Amsterdam 2021-2023

Hoe beoordelen bewoners de leefbaarheid in de gebieden en wijken van stadsdeel Zuidoost en wat zijn recente ontwikkelingen hierin? De (rapport)cijfers en analyse in deze factsheet geven inzicht in de ontwikkelingen van de leefbaarheid op het niveau van het stadsdeel, de GGW-gebieden en de wijken. De meeste vragen over leefbaarheid worden door bewoners beoordeeld met een rapportcijfer (1-10). Hierbij geldt hoe hoger het rapportcijfer, hoe beter.

De factsheet is een stadsdeeluitwerking van de stedelijke factsheet Wonen in Amsterdam 2023, Leefbaarheid, dat is opgesteld door de directie Wonen van de gemeente Amsterdam. Voor deze Wonen in Amsterdam (WiA) stadsdeelfactsheet zijn dezelfde indicatoren gekozen als uit het stedelijke rapport.

Deze factsheet is een product van Team Onderzoek Stadsdelen
Samengesteld door: Roland Oude Ophuis, Klaartje Asselbergs, Steven Diemel
Analyse en tekst: Conny Tjin, stadsdeel Zuidoost
Vragen? Stuur een mailtje naar onderzoekstadsdelen@amsterdam.nl
Met dank aan Joost Bos en Gusta Wachter van de directie Wonen, gemeente Amsterdam

Media

Documents