Article

Kortsluiting de Podcast - speciale ORD editie

``In 'Kortsluiting' bespreken Idwer Doosje en Remco Coppoolse ervaringen met onderzoekers die praktijkgericht onderzoek (PGO) doen. In de podcast gaan zij op zoek naar verschillende manieren van PGO. Ook bespreken ze waar je tegenaan loopt en tips voor andere onderzoekers? Maar vooral gaan ze op zoek naar momenten van 'kortsluiting', waarin mogelijk sleutels zijn verstopt voor het slagen van PGO. Idwer en Remco zijn werkzaam voor lectoraat OVO (HU), waar zij zelf d.m.v. praktijkgericht onderzoek de verbinding zoeken tussen leren en innoveren.``

Tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD) 2023 namen zij zes speciale podcastedities op. Deze zijn verzameld in dit artikel.

Met Deborah Yapp over leerstrategieën  

In deze aflevering vertelt Deborah Yapp over onderzoek naar leerstrategieën van studenten.

Als je door wilt praten over onderzoek naar leerstrategieën van studenten kun je Deborah bereiken via linkedin.com/in/deborahraphael.

Met Laura van den Broeck en Jelle de Schrijver over kritisch denken

In deze aflevering vertellen Laura van den Broeck en Jelle de Schrijver over hun onderzoek naar kritisch denken in het onderwijs.

Als je door wilt praten over kritsch denken in het onderwijs kun je Laura of Jelle bereiken via laura.vandenbroeck@odisee.be of jelle.deschrijver@odisee.be

 

Met Josien Boetje over digitale geletterdheid

In deze aflevering vertelt Josien Boetje over haar onderzoek naar digitale geletterdheid.

Verwijzingen uit de podcast:

Als je door wilt praten over digitale geletterdheid kun je Josien bereiken op Josien.Boetje@hu.nl

 

Met Lisette Munneke over Anders afstuderen

In deze aflevering vertelt Lisette Munneke over haar onderzoek naar Anders afstuderen, waarin ze gebruik maakte van large scale interventions.

Verwijzingen uit de podcast:

Als je door wilt praten over Anders afstuderen of onderzoek inzet van large scale interventions in onderzoek kun je Lisette bereiken op lisette.munneke@hu.nl

 

Met Ella Ait-Zaouit over professionele identiteit bij docenten

In deze aflevering vertelt Ella Ait-Zaouit over haar promotieonderzoek naar professionele identiteit bij docenten die ze onderzocht met portret methodologie.


Verwijzingen uit de podcast:

  • Het proefschrift van Ella (2021) ``Novice teachers’ emerging sense of professional identity explored through portrait methodology`` is op aanvraag beschikbaar
  • Het boek van Mike Bottery waarin Portrait Methodology wordt besproken

Als je door wilt praten over professionele identiteit van docenten of de portret methodologie kun je Ella mailen: e.aitzaouit@fontys.nl

Met Renske de Beijer over leermanagementsystemen (LMS)

In deze aflevering vertelt Renske de Beijer over onderzoek naar ontwerpcriteria voor leermanagementsystemen (LMS), hoe je omgaat met verschillende perspectieven en doorwerking door infographics. En ze beschrijft de spanning tussen methodologische grondigheid en praktische relevantie van praktijkgericht onderzoek.

Links naar publicaties van het onderzoek van Renske.

Als je door wilt praten over onderzoek naar LMS dan kun je Renske bereiken via: Renske.deBeijer@inholland.nl

 

 

Additional info

Media

Documents