Article

City Data Specificatie-Mobiliteit (CDS-M) (v2)

Beschrijving

In de wereld van slimme mobiliteit wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van gedeelde vervoersmogelijkheden, zoals deelauto's en deelfietsen, als een milieuvriendelijk alternatief voor traditioneel reizen. Hierbij worden veel gegevens verzameld over hoe deze deelmobiliteit wordt gebruikt. Deze gegevens (of data) helpen gemeenten om beter beleid te maken op het gebied van deelvervoer.

Het verzamelen, verwerken en delen van deze data brengt echter ook ongewilde risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan risico’s voor cyberveiligheid en privacy van de gebruikers. Daarom is het cruciaal dat het delen van deze mobiliteitsgegevens veilig gebeurt en voldoet aan de regels en vereisten die zijn opgesteld om onze privacy te beschermen.

De gemeente Amsterdam heeft samen met de gemeenten Utrecht, Groningen, Eindhoven en Rotterdam een werkwijze ontwikkeld die voldoet aan deze vereisten: we noemen dit CDS-M. Deze werkwijze is openbaar beschikbaar en voor alle overheden toe te passen waar deelmobiliteit ingezet wordt.

Hoe je kunt werken met CDS-M is beschreven in een handleiding. In deze handleiding zijn ook allerlei handige links, documenten en tools opgenomen waarmee je zelf op een veilige manier deelmobiliteitsdata kunt uitwisselen. cds-m-nl

Resultaten en inzichten

De tweede versie van CDS-M is afgerond en bevat een reeks documenten die uitleg en technische verduidelijking bieden. Hierbij hoort ook een 'use-case store' en een magazine. Je kunt hiervoor naar de website cds-m-nl gaan.

Daarnaast is er een start gemaakt met een landelijke structuur om afspraken te maken over de standaarden. CDS-M is nu onderdeel van het landelijke deelmobiliteitsprogramma, waarbij al drie testprojecten zijn voltooid. Er is samengewerkt met organisaties zoals POLIS, Eurocities en OMF (Open Mobility). De API voldoet aan de Europese normen voor privacy en beveiliging.

De 'use-case store' en het magazine zijn klaar en worden tegen eind 2023 overgebracht naar het NTM. Op de website, vergelijkbaar met een webshop, kunnen aanbieders en gemeenten gestandaardiseerde code downloaden om gegevens uit te wisselen.

Doelstelling

Mobiliteit draagt bij aan een inclusieve, duurzame, bereikbare, veilige, economisch vitale en gezonde stad.

Amsterdam heeft regie op het digitale mobiliteitssysteem

Looptijd

Looptijd project: 2019 – 2022 (afgerond)

Image credits

Header image: Deelscooter + App Horizontaal 2.tif