Article

Amsterdamse Voorwaarden Mobiliteit & Digitalisering

Beschrijving 

Amsterdam wordt drukker en (nieuwe) bedrijven en platformen bieden hun diensten aan in de openbare ruimte. Denk aan deelscooters of pakketdiensten.  Daarom stellen we uitgangspunten op met heldere voorwaarden voor het gebruik van de openbare ruimte.

 

Doelstelling 

Als stad willen we zicht hebben op de drukte in de stad. Zodat we deze informatie ook kunnen delen met bewoners, bezoekers en bedrijven en ze zich makkelijker kunnen verplaatsen in de stad.

 

68179-221024-DeelmobiliteitInDeStad_si-058.jpg

 

Looptijd 

2019-2025

 

Opdrachtgevers

Het Smart Mobility programma van gemeente Amsterdam werkt aan de Amsterdamse voorwaarden.

 

Aanvullend materiaal

We hebben een verkenning gedaan naar mogelijke kaders en voorwaarden in andere steden (Q1 2022). 

 

Verder hebben we de mogelijkheden onderzocht binnen het huidige beleid van deelmobiliteit en autodelen en de datastrategie. Hieruit zijn algemene uitgangspunten en voorwaarden gekomen die we kunnen gebruiken voor vergunningen, ontheffingen voor deelmobiliteit, het OV en aanbieders op het MaaS-platform (Q2 2022). 

 

Image credits

Header image: druktebeeld-crowdmanagement-public-eye.jpg