Article

Amsterdam Verbonden

Beschrijving 

Onder de naam 'Amsterdam Verbonden' werken we aan een visie voor de keuzes die we als stad de komende jaren moeten maken op het gebied van de verdeling van de ruimte en de mobiliteitstransitie. Deze visie volgt uit de Omgevingsvisie Amsterdam 2025 die medio 2021 is vastgesteld.

 

Doelstelling 

Mobiliteit draagt bij aan een inclusieve, duurzame, bereikbare, veilige, economisch vitale en gezonde stad.

 

210911-FransHalsbuurt-Buurthub_si-01.jpg

 

Looptijd 

2022-2023

 

Opdrachtgevers

De afdelingen Verkeer & Openbare Ruimte en het Stedelijk Innovatieteam van gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam werken hieraan.

Image credits

Header image: Deelauto Zuidas 3.tif