Article

E-lympic Mobility Hub

Het eerste Amsterdamse tankstation van de toekomst
Op het Stadionplein in Amsterdam Zuid transformeert de gemeente Amsterdam de locatie van het huidige tankstation tot een nieuwe mobiliteitshub: E-lympic Mobility Hub, of in het kort E-lympic. Op deze plek zullen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gecombineerd worden tot het eerste Amsterdamse tankstation van de toekomst: er komen snelladers, verschillende vormen van deelmobiliteit, oplaadpunten voor vaartuigen en ondersteunende diensten zoals horeca, retail en/of andere services. Daarnaast wordt gekeken welke logistieke functies van waarde kunnen zijn op deze plek.

Energie
Er zal optimaal gebruik worden gemaakt van -zoveel mogelijk lokaal opgewekte- energie door een slim energiemanagementsysteem te implementeren. Zo houden we de belasting van het elektriciteitsnet beperkt en brengen we de CO2-uitstoot omlaag.


Marktuitvraag
In het najaar van 2023 wordt de tweede fase van de aanbesteding gepubliceerd, waarna een (consortium van) marktpartij(en) wordt geselecteerd. Met die partij zal een zogenaamde bouwteamfase worden doorlopen, waarin het ingediende schetsontwerp, het Programma van Eisen en de concessieovereenkomst hun definitieve vorm krijgen. Ook bewonersparticipatie en eventuele lokale samenwerkingen worden in deze fase vormgegeven. De bouwteamfase eindigt naar verwachting eind 2024 met het tekenen van de concessieovereenkomst. Vervolgens kan de toekomstige exploitant beginnen met de realisatie van de hub. De concessieperiode is 15 jaar.

Onderzoek en experiment
Gedurende de eerste jaren na realisatie van de hub zal AMS in samenwerking met de exploitant van de hub en de gemeente onderzoek doen naar het gebruik en het effect van de hub en het energiemanagementsysteem. Daarnaast zal op een nog nader vorm te geven wijze geëxperimenteerd worden met nieuwe mobiliteitsconcepten die de kop opsteken.

Opdrachtgever

E-lympic Mobility Hub is onderdeel van het Smart Mobility programma


Neem contact op met Marek Kruszel via m.kruszel@amsterdam.nl voor vragen of opmerkingen.

 

Image credits

Header image: E-lympic mobility hub.png