Artikel

Een brede kijk op jongerenparticipatie

Presentatie Paula Smith | State of the youth | State of the Region

Docent en onderzoeker Paula Smith, van de opleiding Social Work aan de Hogeschool Inholland, geeft een presentatie over politieke participatie van jongeren. Zij doet actie-onderzoek, waarin jongeren ook betrokken worden.

In deze presentatie gaat Smith o.a. in op de belangrijkste politieke vormingsfase van jongeren (15 en 25 jaar) de participatieladder en de 'flower of participation.' Ze ging daarbij niet alleen in op de verschillen tussen jongeren en de rest van het electoraat, maar ook over de verschillen tussen jongeren. Tot slot geeft Smith een aantal handelingsperspectieven die (gemeentelijke) organisaties kunnen aangrijpen om participatie van jongeren te versterken. De belangrijkste boodschap: Veranker jongerenparticipatie in (beleid)structuren. Als je jongeren nu betrekt creëer je namelijk geëngageerde burgers voor later. Hieronder bekijkt u de gehele presentatie terug.

Deze presentatie was onderdeel van de sessie State of the Youth die tijdens het State of the Region congres(11-07-2023) werd gehouden. 
Gerefereerde bronnen:

Afbeelding credits

Header afbeelding: State-of-the-region 2023 - Amsterdam-Economic-Board

Icon afbeelding: Photo by Josh Barwick | Unsplash | Youth Politics

Media