Artikel

Kansen voor gevolgbeperking overstromingen in Amsterdam

Deel 2: Gevolgbeperking bestaande stad

Gevolgbeperking bij overstromingen is een van de opgaven in Amsterdam waar de gemeente en waterschappen zich in het kader van klimaatadaptatie in toenemende mate voor gesteld zien staan. Klimaatadaptatie kent vier hoofdopgaven: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. De aanpak en insteek voor de vier opgaven verschillen. Dit heeft te maken met het ruimtelijk schaalniveau waarop de opgave speelt, beschikbare kennis, beleidskader, doelgroepen en mogelijke handelingsperspectieven. Deze thematische studie waterveiligheid bestaat uit twee delen. Dit is deel 2 en gaat over het beperken van de gevolgen van overstromingen in de bestaande stad. Deel 1 gaat over handelingsperspectieven in de nieuwbouw- en transformatiegebieden. De thematische studies zijn uitgevoerd in opdracht van programma Duurzame Gebiedsontwikkeling, het programma Klimaatadaptatie Amsterdam en het programma Klimaatadaptatie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Projectgroep
Rob Koeze, Kasper Spaan (Waternet), Gozewijn Bergenhenegouwen, Rob Kemmeren, Karlijn Kokhuis (Gemeente Amsterdam) Anne Loes Nillesen, Mona zum Felde en Laura Lijdsman (Defacto Stedenbouw).
Ontwerpend onderzoek
Defacto Stedenbouw , Waternet en de Gemeente Amsterdam
Tekst
Anne Loes Nillesen en Mona zum Felde (Defacto stedenbouw)
Kaarten en illustraties
Defacto Stedenbouw
Beeldrecht
De auteur heeft gepoogd alle rechthebbenden van beeldmateriaal te achterhalen en te vermelden in de rapportage. Eventuele niet-genoemde rechthebbenden kunnen zich melden; zij zullen in een volgende druk worden vermeld.

Media

Documenten