Artikel

Staalmanpleinbuurt

Biografie van een vernieuwde Amsterdamse buurt

In de zomer en het najaar van 2022 organiseert het Van Eesteren Museum de manifestatie
SuperWest 2000-2021 over de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden. Met een overzichtstentoonstelling, een publicatie, een reeks buurtbiografieën, wandelingen
en debatavonden wordt aandacht gevraagd voor de onwaarschijnlijke operatie die in de afgelopen twee
decennia in de Tuinsteden plaats vond. Deze tweede buurtbiografie in de reeks documenteert
de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt. De bouwprojecten en de inrichting van de openbare ruimte
zijn nagenoeg afgerond. Dat maakt het mogelijk om met elkaar het gesprek te voeren over de kwaliteit van de nieuwe buurt.

Aanvullende informatie

Media

Documenten