Artikel

Een (on)zeker inkomen in de stad (Rapport Nibud)

Inkomensondersteuning in een onzeker bestaan

Dit onderzoek maakt deel uit van het programma “Een (on)zeker bestaan in de stad” van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Een onzeker bestaan ontstaat doordat mensen onvoldoende zeker zijn van werk en van inkomen. De kans op onzekerheid is groot bij levensgebeurtenissen als 18 worden, een echtscheiding of ziekte, vooral wanneer een start- of passende kwalificatie ontbreekt. Toch ligt bij het huidige landelijk en gemeentelijk beleid de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en redzaamheid. In dit programma wordt onderzocht hoe hulpinstanties, het onderwijs, werkgevers, collega’s en medeburgers een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van een onzeker bestaan.

De kernvraag voor het (tweejaarlijkse) onderzoeksprogramma is daarom:
Hoe kunnen anderen een zinvolle bijdrage leveren aan het verbeteren van een onzeker bestaan (door gebrek aan (zeker) werk en/of geld) van mensen zonder start- of passende kwalificatie in de stad?

Het onderzoeksprogramma richt zich specifiek op drie groepen, waarvan we weten dat zij een grote kans hebben op onzekerheid:
- Jongeren op mbo niveau 1/2 en vroegtijdig schoolverlaters (tussen de 17 en 23 jaar). Zij hebben (nog) geen startkwalificatie.
- Alleenstaanden met kinderen onder de 18 jaar
- Mensen boven de 50 jaar die een arbeidsbeperking hebben en daardoor verminderd inzetbaar zijn en/of hogere zorgkosten hebben.

In dit deelonderzoek hebben we de financiële situatie van deze groepen in kaart gebracht. Daarnaast geven we inzicht in de verschillende voorzieningen en regelingen voor inkomensondersteuning waar deze groepen mee te maken krijgen. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is dat er typen inkomensondersteuning voorhanden is. Het groot aantal inkomenscomponenten maakt het echter voor mensen lastig alle ondersteuning aan te vragen en grip te houden op de financiële situatie.

 

Auteurs: Corinne van Gaalen, Nouschka Veerman, Guus Wieman, Cora van Horssen

Bron: Kenniscentrum Ongelijkheid

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Icon afbeelding: Een (on)zeker inkomen in de stad van Kenniscentrum Ongelijkheid

Media

Documenten