Artikel

Wat werkt in de kunstzinnige oriëntatie?

Reviewstudie naar beïnvloedbare factoren voor leerprestaties bij kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs

Ter voorbereiding van het peilingsonderzoek kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs in 2024 onder regie van de Inspectie van het Onderwijs, heeft het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een reviewstudie uitgevoerd. Centrale vraagstelling is: wat is er bekend over beïnvloedbare factoren voor leerprestaties bij kunstzinnige oriëntatie in de bovenbouw van het primair onderwijs?

Beïnvloedbare factoren zijn kenmerken van het onderwijs, bijvoorbeeld kennis en vaardigheden van leerkrachten, curriculum, didactiek, aantal lesuren en faciliteiten. In de reviewstudie worden deze beïnvloedbare factoren uitgewerkt voor leerprestaties per kunstdiscipline (beeldend, drama/theater, dans en muziek) en de thema’s interdisciplinair, creativiteit en samenwerking met de culturele omgeving. De nadruk ligt op de vakspecifieke leeropbrengsten, maar indien relevant is er ook gekeken naar instrumentele opbrengsten. De review besluit met aanbevelingen voor de nieuw te ontwikkelen instrumenten voor het komende peilingsonderzoek.

Editor: Cornelieke van Voskuijlen 

Auteur: Folkert Haanstra, Cock Dieleman, Ellen van Hoek, Linda Reus en Diederik Schönau. 

Redactie: Folkert Haanstra, Melissa Bremmer en Emiel Heijnen.

Media

Documenten