Artikel

Authentic composition education in primary school

Didactic Principles in Theory and Practice

Deze studie is een aanvulling op het onderzoek naar compositie in Nederland door de blik van authentiek kunstonderwijs (Haanstra, 2001; 2011). Het onderzoek is gericht op de mogelijkheden en moeilijkheden die leerlingen en leerkrachten ondervinden als ze in aanraking komen met Authentiek Compositieonderwijs. Drie gespecialiseerde muziekdocenten maakten een ontwerp van drie compositielessen, gebaseerd op vijf ontwerpprincipes met leerlingen van ongeveer 11 jaar oud.

Reinhard Findenegg (2021)

Een kwalitatieve analyse van de gegevens verzameld van docenten en leerlingen leidde tot verschillende inzichten over het structureren van leertaken en de verwachtingen van docenten met betrekking tot de composities van studenten. Het (onbewuste) idee van een ‘juist’ resultaat van de compositieopdracht kan leiden tot teleurstelling bij de docent over de producten van leerlingen. Dit vormt een risico voor de vrijheid van de leerlingen bij het maken van de composities vanuit hun persoonlijke expertise en ervaring. De lesopzet zou aangepast kunnen worden om de vrijheid van de leerling te waarborgen bij het maken van een persoonlijke compositie. Hierdoor werden ontwerpprincipes aangepast zodat het beter kon aansluiten bij Authentiek Compositieonderwijs.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Cover Authentic composition education in primary school

Media

Documenten