Artikel

PFAS in Nederlands drinkwater

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 11 januari 2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM gevraagd in beeld te brengen welke PFAS aanwezig zijn in Nederlands drinkwater en in de bronnen waaruit dat drinkwater gemaakt wordt. Ook wil het ministerie weten of het Nederlandse drinkwater al voldoet aan de parameterwaarden voor PFAS in de nieuwe DWR, en of de consumptie van Nederlands drinkwater leidt tot een overschrijding van de
gezondheidskundige grenswaarde van EFSA voor PFAS. Dit onderzoek richt zich op het landelijke beeld, waarbij onderscheid is gemaakt tussen drinkwater geproduceerd uit de bronnen grondwater en
oppervlaktewater. Er is gebruik gemaakt van beschikbare monsters drinkwater van alle 10 drinkwaterbedrijven in Nederland over de periode 2015 tot februari 2021. De meeste monsters zijn genomen in 2019 en 2020.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 11 januari 2024, 12 januari 2023, 8 december 2022

 

Behandelend ambtenaar: Thomas Blokhuis, bestuursadviseur Waternet; thomas.blokhuis@waternet.nl, Job Rooksenior adviseur drinkwater Waternet job.rook@waternet.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

N.G.F.M. van der Aa (auteur), RIVM
J. Hartmann (auteur), RIVM

C.E. Smit (auteur), RIVM

Contact:
Monique van der Aa -
Duurzaamheid, Drinkwater en Bodem - monique.van.der.aa@rivm.nl

Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in het kader van opdracht M/270071
‘Normstelling PFAS in drinkwater/vis/oppervlaktewater

Aanvullende informatie

Media

Documenten