Artikel

Position paper - Een watercrisis voorkomen

Inbreng voor het Commissiedebat Water 7 juni 2022

Op 7 juni is tijdens commissiedebat Water over de waterkwaliteit in Nederland gesproken.
Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds, LandschappenNL, Natuur & Milieu, Greenpeace, SoortenNL, Waddenvereniging en de Vogelbescherming maken zich ernstige zorgen over het Nederlandse oppervlakte- en grondwater.

Er is een duidelijke Europese norm om in 2027 wel een groene vink achter de kwaliteit en kwantiteit van onze Nederlandse wateren te zetten. Geen enkel oppervlaktewaterlichaam voldoet aan alle gestelde normen voor zowel chemie als ecologie. Nederland staat als waterland onderaan in de Europese lijst (CLO, 2019).

Voor onze natuur is dat een groot probleem. In de race tegen de klok richting 2027 is nú actie nodig, om een herhaling van de stikstofproblematiek te voorkomen. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor 1) de urgentie om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen en 2) de route die wij richting het halen van de doelen zien.

De position paper is geschreven en ondertekend door:

Natuurmonumenten
Wereld Natuur Fonds
Vogelbescherming Nederland
Natuur & Milieu
SoortenNL
LandschappenNL
Greenpeace
Waddenvereniging

Aanvullende informatie

Media

Documenten