Artikel

Nederlandse smart city strategie

The future of living

Dit rapport beschrijft het aanpakken van de maatschappelijke opgave, verbindend en over sectoren heen, om de leefbaarheid voor bewoners in de stad te verbeteren en economische kansen te benutten. Focus is de gezamenlijke ambitie, maar ook acties. Dat creëert een effectief investeringsklimaat en kansen op banen.

Globale ontwikkelingen zoals verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering, mobiliteit en de uitputting van grondstoffen zetten maatschappelijke systemen volledig op z’n kop. De druk op steden om voor deze grote verschuivingen oplossingen en nieuwe businessmodellen te vinden, neemt snel toe. Ook Nederland is zeer sterk verstedelijkt en de verduurzaming vraagt om een alternatieve aanpak en lokale en regionale innovaties.

Op verzoek van onze minister-president hebben meer dan 40 vertegenwoordigers van steden, 60 medewerkers van 40 bedrijven en 30 wetenschappers in co-creatie een strategie geschreven hoe Nederland hiermee om dient te gaan. Een strategie vanuit de samenleving, vanuit de praktijk.

Projectorganisatie:
Voorzitter: Jack Mikkers, burgemeester Veldhoven
Project management: Bram Reinders (GSC3) en Pablo Smolders (dutch)
Steden: G5 Brigitte Hulscher (Utrecht), G32 Wim Oosterveld
Bedrijven: Ilse Leeninga (dutch)
Wetenschap: Frans Stokman (University of Groningen)
Procesbegeleiding: Joyce Velu
Eindredactie: Heidy van Beurden
Standaardisatie: Emiel Verhoeff (NEN)
Met medewerking van: Paul Voskuilen en Susan Jones (GSC3) , Harald Wouters (Brainport Development)

Aanvullende informatie

Media

Documenten