Artikel

Stadswarmte in Amsterdam Arenapoort in een systeem met twee warmtebronnen

Bacheloreindproject Rick van Arkel, TU Delft

In dit bacheloreindproject is er onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de restwarmte van de datacenter AM7 en een deel van de restwarmte van de energiecentrale in Diemen samen te voegen voor het aanleggen van een 5e generatie warmtenetwerk. De onderzoeksvraag luidde: "Hoe kan het warmtenetwerk met twee warmtebronnen in Amsterdam Arenapoort het efficiëntst worden aangelegd om warmteverlies en de aanlegkosten te minimaliseren?" Uit het onderzoek blijkt dat een netwerk met samengebrachte warmtestromen en een zo groot mogelijke inmenging van de warmte van AM7 de meest efficiënte optie is voor het aanleggen van een warmtenetwerk in ArenApoort rekening houdend met de totale aanlegkosten en warmteverlies van het netwerk.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Warmtenet Amstel afbakening

Media

Documenten