Artikel

Sensorenregister Amsterdam

Met ingang van 1 december 2021 moeten sensoren die met een professioneel doel in de openbare ruimte van Amsterdam geïnstalleerd zijn en geschikt zijn om data te verzamelen, gemeld worden bij de gemeente Amsterdam. Andere bewoners of ondernemers kunnen het register inzien.

Om aan deze doelstelling te voldoen is deze website, het Sensorenregister, ontworpen en de website Slimmeapparten komen te vervallen.

Sensorenregister Gemeente Amsterdam

Wat verstaat de gemeente Amsterdam onder een sensor?

Voor de meldingsplicht sensoren verstaat de gemeente Amsterdam onder een sensor: een kunstmatig zintuig dat wordt ingezet of kan worden ingezet om waarnemingen te doen en deze digitaal te verwerken of te laten verwerken.

Waarom staan er maar zo weinig verschillende soorten sensoren in het register? Er zijn toch veel meer soorten?

Om het register overzichtelijk te houden, hebben we op dit moment gekozen voor een onderverdeling in hoofdcategorieën van sensoren. Deze verdeling kan op een later moment worden aangepast, mocht dat nodig zijn.

Wat is het verschil tussen een camera en een sensor?

Alle camera’s zijn sensoren, namelijk optische sensoren. In het spraakgebruik wordt echter meestal het woord “camera” gebruikt. Behalve camera’s (optische sensoren) zijn er dus nog heel veel andere soorten sensoren, denk aan wifisensoren, geluidssensoren of sensoren voor luchtkwaliteit.

Klik hier om de kaart te bekijken.

Klik hier om uw sensor te melden.

Bron: Sensorenregister - Gemeente Amsterdam

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Sensorenregister Gemeente Amsterdam