Artikel

Principenota Bedrijvenstrook Amstel III

Commissie Ruimtelijke Ordening 19 januari 2022/FEZ 20 januari 2022

De bedrijvenstrook Amstel III biedt ruimte aan veel stadsverzorgende bedrijven en is het enige grootschalige bedrijventerrein aan de Zuidoostkant van de stad. Deze principenota brengt de opgave, kansen, belemmeringen en risico’s voor dit gebied in kaart. Het doel van een principenota en het bijbehorende principebesluit is om alles afwegende te beoordelen of het wenselijk is voor de gemeente Amsterdam om een project te starten.In een principenota worden de mogelijkheden, wenselijkheid en de richting van een ruimtelijke ontwikkeling in een gebied beschreven. Dit in het besef dat de grond hier in erfpacht is uitgegeven en dat transformatie altijd in samenspraak en co-creatie zal gaan met erfpachters en op het terrein gevestigde bedrijven. De tijdshorizon hierbij is globaal tot 2050. De opgave wordt in kaart gebracht en voor de vervolgfase worden voorstellen gedaan. Voor dit principebesluit is gekozen om een in een compact stuk op hoofdlijnen aan die opdracht te voldoen.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 19 januari 2022/FEZ 20 januari 2022

Behandelend ambtenaar: PMB, Tamara Smit, tamara.smit@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten