Artikel

Onderzoek toegankelijkheid Nederlands onderwijs voor internationals

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verrichtte onderzoeksbureau Decisio, in samenwerking met B&T en New2nl, het onderzoek naar de toegankelijkheid van het regulier onderwijs voor internationals. In het onderzoek naar de toegankelijkheid van het Nederlands onderwijs voor internationals staan de volgende vragen centraal.

1. In hoeverre geven internationals de voorkeur aan Nederlands onderwijs en waarom?
a. Hoe groot is het deel van de internationals dat de voorkeur geeft aan Nederlands onderwijs?
b. Om welke redenen verkiezen internationals Nederlands onderwijs boven internationaal onderwijs?
c. Welk type international geeft de voorkeur aan Nederlands onderwijs: contractduur, type organisatie waar persoon werkzaam is, nationaliteit, leeftijd kinderen enz.
d. Welk percentage internationals kiest daadwerkelijk voor Nederlands onderwijs?
2. Zijn er drempels voor internationals die hun kinderen aan een Nederlandse school onderwijs willen laten volgen en zo ja, welke?
3. Zijn er voor scholen obstakels bij het geven van onderwijs aan kinderen van internationals en zo ja, welke oplossingen hebben zij daarvoor gevonden of uitgeprobeerd?

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: VU

Media

Documenten