Artikel

Haalbaarheidsstudie Vergroening en Sport - NDSM-werf Oost

Gemeenteraad 10/11 november 2021

Het is bij gebiedsontwikkeling op de NDSM-werf van groot belang dat er naast ruimte voor wonen en werken ook ruimte is voor, sport, spel, ontspanning, recreatie en groen. Alleen op deze wijze ontstaat er ook echt duurzame, leefbare woon-werk gebieden. Zeker nu de opgave voor de NDSM-werf verder intensiveert is ruimte voor groen en sport cruciaal voor het slagen van deze wijk. Ten tijde van het Investeringsbesluit uit 2013 waren er nog geen stedelijke normen voor groen en sport. In de Actualisatie van het Investeringsbesluit 2020 is groen aan het plan toegevoegd. Het Investeringsbesluit omvat 9.686 m2 landschapsarchitectuur, in de actualisatie 19.086 m2 (bijna een verdubbeling). Dit oppervlak blijft echter lager dan wat de groennorm voorschrijft. Het was ook niet mogelijk om de benodigde hoeveelheid sport volgens de sportnorm te realiseren. Om een functionele, gezonde en levendige nieuwe ontwikkeling te kunnen bieden, wordt elders op de NDSM-werf gezocht naar een oplossing voor het implementeren van de normen, in NDSM werf Oost.

Behandeld in Gemeenteraad 10/11 november 2021 en Commissie Ruimtelijke Ordening 3 november 2021

Behandelend ambtenaar: G&O, Jaap Gadella, j.gadella@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten