Artikel

Juridisch instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving in de stad

Universiteit van Amsterdam, Faculteit Rechten

In 2020 is onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden voor gemeenten om via (ruimtelijk) beleid te sturen op de toename van ongezond voedselaanbod. Uit dit onderzoek blijkt dat de overheid een plicht heeft om te zorgen voor gezond voedselaanbod, maar dat de mogelijkheden om hierop te sturen minimaal zijn. De belangrijkste conclusies van de onderzoeken zijn:
- Gemeenten hebben op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving een zorgplicht voor een veilige en gezonde voedselomgeving;
- Via reguliere ruimtelijke instrumenten (als bestemmingsplannen) kunnen gemeenten alléén invloed uitoefenen op de voedselomgeving als daaraan ruimtelijke argumenten ten grondslag liggen zoals geluids- of stankoverlast;
- De voedselomgeving wordt niet gerekend tot de definitie ‘veilige en gezonde fysieke leefomgeving’ in de Omgevingswet, dus deze biedt weinig nieuwe mogelijkheden ten opzichte van het huidige wettelijke kader;
- De Warenwet en Wet Publieke Gezondheid zijn niet geschikt en niet bedoeld voor inrichtingsvraagstukken.

Projectleider: dr. A. de Ruijter, Faculteit Rechten, Universiteit van Amsterdam

 

Auteur(s): Hannah van Kolfschooten, Richard Neerhof, Anita Nijboer, Anniek de Ruijter, Marjolein Visser

 

Contactpersoon AAGG: M. Sheikh Rashid

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Media

Documenten