Artikel

Stadsverwarming gevoed door datacenter restwarmte

Een netwerkanalyse naar het ontwerp van een warmtenetwerk in Amsterdam Zuidoost

In Amsterdam Zuidoost bevinden zich meerdere datacentra die een grote hoeveelheid aan restwarmte produceren. In dit rapport is er onderzoek verricht naar de ontwikkeling van een warmtenetwerk dat gevoed wordt door restwarmte. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: op welke manier kunnen de gebouwen in Amsterdam Zuidoost het beste geclusterd en op warmtepompen aangesloten worden, zodat er een betaalbaar en efficiënt warmtenetwerk op basis van datacenter restwarmte ontstaat? Uit het onderzoek is gebleken dat de kosten het laagst zijn bij een ontwerp met 1 of 5 clusters. Zie het onderzoeksrapport in dit artikel voor meer informatie.

Dit rapport is geschreven door Pim van Velzen.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Schets van de warmtevraag Pim van Velzen

Media

Documenten