Artikel

Faunabeheerplan Damherten 2020-2026

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 1 juli 2021

Om een kleinere populatie Damherten te kunnen realiseren is een faunabeheerplan nodig. Het damhert is een beschermde soort en het doden van damherten is dan ook verboden volgens de Wet Natuurbescherming. Om populatiebeheer te kunnen uitvoeren kunnen de Faunabeheereenheden een ontheffing aanvragen van dit verbod. De provincies toetsen deze ontheffingsaanvragen aan de hand van het faunabeheerplan, wet- en regelgeving en hun beleid. Het plan maakt de onderliggende noodzaak duidelijk en beschrijft hoe het beheer wordt uitgevoerd.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 1 juli 2021

Behandelend ambtenaar: Waternet, Maaike Veer, maaike.veer@waternet.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron:

Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland met bijdragen van Stichting Faunabeheereenheid
Zuid-Holland.

info@fbenoordholland.nl - www.fbenoordholland.nl

info@fbezh.nl - www.fbezh.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten