Artikel

Projectgebonden herplantfonds Elzenhagen Zuid

Gemeenteraad 21 april 2021

Amsterdam heeft zichzelf voor de opgave gesteld om te verdichten en tegelijk het omliggende landschap open te houden. Dat leidt onder meer tot het uitgangspunt het groen rondom de stad te beschermen en binnenstedelijk de stad optimaal te benutten. Voor het Centrumgebied Amsterdam Noord (waar Elzenhagen Zuid onderdeel van uitmaakt) wordt ingezet op uitrol van het centrumgebied waarbij de opgave is om de ruimte intensiever te gebruiken vooronder meerwoningbouw. Elzenhagen Zuid is een van versnellingslocaties uit Koers 2025. Het gebied was tot voor kort een sportgebied, dunbevolkt en zeer groen. De aankomende jaren verandert Elzenhagen Zuid naar een dichter bevolkte woonwijk. In de nieuwe woonwijk is nog steeds veelruimte voor groen, onder andere een park. Maar het is logischerwijs niet mogelijk om evenveel terug te planten als in de voormalige situatie. Met het herplantfonds voor Elzenhagen Zuid wordt de monetaire waarde van de bestaande bomen ingezet in het plangebied om te investeren in het nieuwe groen.

Behandeld in Gemeenteraad 21 april 2021

Behandelend ambtenaar: Grond & Ontwikkeling, Wietze Gelmers, w.gelmers@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten