Artikel

Scan op genderstereotypering

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 7 april 2021

Hier treft u de scan op genderstereotypering van het re-integratie- en participatiebeleid van de gemeente Amsterdam inclusief het addendum met aanvullend data-onderzoek van de directie Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS). Daarin is de belangrijkste conclusie dat het re-integratiebeleid genderneutraal is.

Dat betekent dat de gemeente zich wel bewust is van mogelijke verschillen in de situatie van mannen en vrouwen maar geen specifiek beleid voert om eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen in beeld te brengen en terug te dringen. En waaruit blijkt dat de uitstroom uit de bijstand naar betaald werk van vrouwen lager is dan van mannen, waarbij we ook binnen de groep vrouwen verschillen in uitstroom zien.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 7 april en 17 maart 2021

Behandelend ambtenaar: WPI, Annet Tesselaar, a.tesselaar@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: Atria.nl

Auteurs Atria.nl

Ir. Esther de Jong
Drs. Max de Blank

Aanvullende informatie

Media

Documenten