Artikel

Smart Mobility Hub Zuidoost

Gemeenteraad - 30 september 2020

De Nota van Uitgangspunten Smart Mobility Hub Zuidoost is onderdeel van de afronding van de uitgangspuntenfase van het gelijknamige project. Het document is het verslag van het onderzoek naar de ontwikkeling van een integrale voorkeursoplossing voor sport-, mobiliteits- en duurzaamheidsvraagstukken voor de stad, Zuidoost en de gebiedsontwikkelingen De Nieuwe Kern en ArenApoort. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met en consultatie van zowel interne als externe belanghebbenden (o.a. parkeerders, bezoekers van het gebied, Connexxion, GVB, Vervoerregio, Gemeente Ouder-Amstel, AFC Ajax, Johan Cruijff ArenA, Liander, Brandweer Amsterdam- Amstelland, Ziggo Dome, NS Stations, Amstelborgh/Borchland, Mojo, EndeMolShine en AFAS Live). Op basis van gesprekken met deze belanghebbenden zijn alle, voor nu, relevante uitgangspunten en randvoorwaarden geïnventariseerd en vastgelegd. In dit document zijn alle relevante uitgangspunten beschreven, op basis waarvan de voorkeursoplossing (in schetsontwerp en kostenraming) is vormgegeven en financieel geraamd.

Behandeld in Gemeenteraad 30 september 2020 en Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 24 september 2020

Behandelend ambtenaar: Michel Crolla, ambtelijk Opdrachtgever V&OR, e-mail: m.crolla@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten