Artikel

CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

In het CONTROL project is onderzocht of het bron- en contactonderzoek (BCO) heeft bijgedragen aan het bestrijden van de COVID-19 epidemie. De tijd tussen het ontstaan van klachten en het BCO was vaak te lang waardoor veel mensen te laat werden gewaarschuwd om in quarantaine te gaan. De impact van BCO op het voorkomen van besmettingen was dus waarschijnlijk klein. Ook wist het BCO sommige groepen minder goed te bereiken, met name ouderen en mensen die geen Nederlands spreken. Daarnaast hebben we met machine-learning geprobeerd op basis van besmettingen per postcode nieuwe pieken te voorspellen. Dit werkte echter minder goed dan gehoopt en is niet direct inzetbaar in de praktijk. Ook de CoronaMelder app heeft weinig impact op de epidemie gehad, maar het zou bij massaler gebruik verspreiding van het virus wel hebben kunnen beperken. Deze en andere geleerde lessen kunnen worden gebruikt om BCO in de toekomst te verbeteren.

Looptijd: 1-9-2020 - 1-7-2023

Trefwoorden / Keywords
"bron- en contactonderzoek"; "effectiviteit"; "evaluatie"; "optimalisatie"; “triagering”; "transmissieketen"; "mixed-methods";
"SARS-CoV-2"

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: 1limburg_covidtest.jpg