Artikel

Rapportage Ontwikkelbuurten 2019

Gemeenteraad 1 juli 2020

Alle 32 ontwikkelbuurten komen in deze rapportage aan bod. In stadsdeel Nieuw-West zijn de 19 ontwikkelbuurten geclusterd in 10 rapportages. In de inleiding worden de aanleiding en doelstellingen van de ontwikkelbuurtenaanpak kort uiteen gezet en een aantal gezamenlijke, overkoepelende keuzes en inspanningen toegelicht. Na de inleiding is per buurt is een overzicht opgenomen van de inspanningen in 2019 door de gemeente en haar partners. Ook is de belangrijkste doelstelling voor de desbetreffende buurt in beeld gebracht en wordt duidelijk welke inspanningen hieraan bijdragen. Per buurt zetten we een project van het afgelopen jaar in de schijnwerpers en wordt inzicht gegeven in de huidige duurzaamheid van woningen (nul-meting). Hoewel de rapportage gericht is op 2019 biedt deze ook een doorkijk naar de aanpak voor 2020.

Behandeld in Gemeenteraad 1 juli 2020 en Commissie Bouwen en Wonen 3 juni 2020 en 13 mei 2020

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen – Henriette Rombouts, henriette.rombouts@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - Noord

Media

Documenten