Artikel

Toegankelijkheid in divers perspectief

Bewoners, verbinders en professionals over de sociale basis in een ontwikkelbuurt. Eindrapportage onderzoek toegankelijkheid sociale basis Geuzenveld, Amsterdam

Het onderzoek wil inzicht bieden in de vraag hoe de toegankelijkheid van de sociale basisvoorzieningen voor alle bewoners in veranderende wijken kan worden gewaarborgd. Hoe vinden deze nieuwe groepen hun weg naar voorzieningen in de sociale basis? Wie geeft hen adviezen, wijst hen de weg? En hoe verloopt de interactie in een professioneel geleide basisvoorziening als de nieuwe groepen ‘erbij’ komen? Het onderzoek moet leiden tot nieuwe kennis die kan worden benut voor het ontwikkelen van passende werkwijzen en producten voor professionals in deze praktijk.
Het onderzoek richt zich op de ontwikkelbuurt Geuzenveld en valt onder de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving en moet leiden tot nieuwe kennis die kan worden benut voor het ontwikkelen van passende werkwijzen en producten voor professionals werkzaam in basisvoorzieningen.

De veranderende samenstelling van de wijk confronteert de basisvoorzieningen met nieuwe uitdagingen.
De voorzieningen worden mogelijk overvraagd of komen onder druk te staan door de toestroom van nieuwe bewonersgroepen of de manifestatie van nieuwe problematiek rondom gevestigde bewonersgroepen. Daar komt nog bovenop dat de sociale basis in sommige wijken beperkt is: een deel van de sociale basisinfrastructuur is wegbezuinigd onder het mom van ‘Welzijn nieuwe stijl’.

Is de sociale basisinfrastructuur toegerust op de veranderende samenstelling van Amsterdamse ontwikkelbuurten?

Onderzoek is uitgevoerd door Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving, Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Stedelijk Sociaal Werken

Saskia Welschen, Pamela Lucas, Lone von Meyenfeldt, Marc Hoijtink, Jeremy Rijnders en Lex Veldboer

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten