Artikel

Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2017-2021

Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 31 januari 2018

Het Amsterdams openbaar vervoersysteem is historisch
gegroeid en voldoet niet meer aan de huidige eisen van de
stad. Daarom werken de gemeente Amsterdam, Vervoerregio
Amsterdam en GVB aan de Investeringsagenda Openbaar Vervoer (IAOV): de maatregelen die ervoor moet zorgen dat het Amsterdamse OV betrouwbaar is en goed doorstroomt, rekening houdend met toekomstige bezuinigingen en de komst van de NoordZuidlijn. Het programmais primair gericht op infrastructurele maatregelen. Het programma kent een stedelijk component en een streekcomponent.

Behandelend in de Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 31 januari 2018

Behandelend ambtenaren: Randy Bloeme, email r.bloeme@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten