Artikel

Woningtoewijzing kwetsbare groepen in wijken

Commissie Bouwen en Wonen 11 december 2019

Tussen 2016 en 2018 werd drie op de 10 nieuwe verhuringen van sociale corporatiewoningen toegewezen aan kwetsbare groepen uit het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om medische en sociale urgenten, uitstroom uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang/huiselijk geweld en statushouders. Huurders die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of andere sociale voorzieningen huren allereerst een woning van een begeleidende zorgaanbieder, daarna kan de woning eventueel rechtstreeks van de corporatie worden gehuurd. Voor huurders met een sociale of medische urgentie geldt deze tussenstap niet. Er is behoefte aan meer inzicht in waar kwetsbare groepen terecht komen. Er is een zorg dat deze vaak kwetsbare huishoudens terecht komen in al kwetsbare wijken, wijken die weinig veerkracht hebben om kwetsbare huishoudens op te vangen. In 2018 is daarom in beeld gebracht waar deze groepen gehuisvest worden in de stad. De resultaten zijn weergegeven in de rapportage ‘Woningtoewijzing kwetsbare groepen in wijken’ van januari 2018.

 Trends en ontwikkelingen 2016-2018

Behandeld in Commissie Bouwen en Wonen 11 december 2019

Behandelend ambtenaar Hugo Bakkum, h.bakkum@amsterdam.nl

Bron: OIS in opdracht van afdeling Wonen en stadsdelen

Voor meer info klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wijkbeeld

Media

Documenten