Artikel

Nota gendergelijkheid 2019-2022

Raad 22 januari 2020

Het stedelijke beleid en budget voor emancipatie wordt ingezet voor projecten en initiatieven die ten goede komen aan Amsterdammers uit meerdere stadsdelen. Op wijk- en stadsdeelniveau zijn de stadsdelen primair aan zet voor ondersteuning van initiatieven van Amsterdammers, en het ondersteunen van gendergelijkheid in bredere zin.Er wordt op gestuurd dat in alle stadsdelen, op basis van inzicht in de lokale situatie, gebiedsgericht gewerkt wordt aan gendergelijkheid. Om dit mogelijk te maken, en te zorgen voor synergie en gezamenlijk leren, versterken we de coördinatie en samenwerking. Er vindt regelmatige uitwisseling op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau plaats.

 

Behandeld in Raad 22 januari 2020

Voor meer informatie klik hier

Behandeld in Commissie KDD 4 december 2019

Behandelend ambtenaar: Khadija Bentaher, afdeling Diversiteit (OJZD), k.bentaher@amsterdam.nl,

Voor meer informatie klikt u hier

 

Bron: OIS 1 januari 2019

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Joop BNNVARA - gendergelijkheid

Media

Documenten