Artikel

Definitief Actieplan Schone Lucht

Commissie Verkeer Vervoer 31 oktober 2019

Het Actieplan Schone Lucht zet in op het verbeteren van de luchtkwaliteit, zodat de gemiddelde Amsterdammer in 2030 drie maanden langer leeft. De Gemeente neemt daarvoor zoveel mogelijk vervuilingsbronnen weg en ze zet haar energie op de bronnen waar ze de meeste invloed op heeft: het verkeer, de passagiers- en pleziervaart, houtstook en de mobiele werktuigen. De maatregelen in het Actieplan zorgen dat Amsterdam zo snel mogelijk voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De ambitie gaat echter verder en richt zich op het halen van de advieswaarden van de World Health Organization (WHO) in 2030.

Behandeling in Commissie Verkeer Vervoer en Luchtkwaliteit, Water, Duurzaamheid en Circulaire Economie 31 oktober 2019.

Voor meer informatie klik hier

Behandelend ambtenaar:

J. Schutter, j.schutter@amsterdam.nl

M. Dirkx, m.dirkx@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten